Metody badań hydrożeli samoprzylepnych

Methods of testing of self-adhesive hydrogels

Urszula Głuch

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Instytut Technologii Chemicznej Organicznej, Szczecin, Polska

Zbigniew Czech

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Instytut Technologii Chemicznej Organicznej, Szczecin, Polska
Streszczenie
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2010) 15: 21-25
Data pierwszej publikacji on-line: 2010-12-18 15:33:03
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy