Szanowni Czytelnicy, Autorzy i Członkowie Rady Redakcyjnej.


Niniejszy numer Aparatury Badawczej i Dydaktycznej jest ostatnim, w którym pełnię funkcję redaktora naczelnego. Po dwudziestu latach kierowania przeze mnie redakcją ABiD od marca 2016 r. funkcję tę obejmie dr Andrzej Grzebielec. W ciągu tych lat COBRABiD z przedsiębiorstwa państwowego stał się spółką skarbu państwa. Jedną z konsekwencji tych zmian jest zmiana redaktora naczelnego ABiD.


W ciągu swojego istnienia także ABiD się zmieniał i obecnie ma dobrą opinię wśród naukowców zajmujących się problemami związanymi głównie z zastosowaniem różnego rodzaju aparatury badawczej i dydaktycznej. Czasopismo początkowo miało znaczenie lokalne, było wydawane w formie papierowej i w języku polskim. Obecnie jest czasopismem internetowym, z nieograniczonym dostępem do publikacji, w którym prace publikowane są w języku polskim i angielskim. Autorami tych prac są, oprócz Polaków, także cudzoziemcy. Do Rady Redakcyjnej zaproszeni zostali znakomici uczeni z Polski i z zagranicy. Podejmowane działania miały pozytywny skutek w postaci rosnących parametrów oceny dokonywanej przez Index Copernicus International Journal Master List.


ABiD powstał z inicjatywy dyrektora COBRABiD, doc. Zdzisława Stefaniaka. Jego dzieło kontynuował prezes Piotr Baranowski a obecnie prezes Małgorzata Wyszyńska. Skład redakcji w tym czasie się zmieniał i jej sekretarzami byli kolejno: Bogdan Gołaj i Iza Górecka a obecnie jest Ireneusz Mizgalski. Bardzo dziękuję im za pracę, którą wykonali. Przyczyniła się ona do tego, że pismo ukazywało się bez opóźnień, na dobrym poziomie merytorycznym i wydawniczym. Spodziewam się, że będzie tak nadal i czasopismo będzie się rozwijało zyskując coraz większe znaczenie.


Zygfryd Witkiewicz

Streszczenie
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2015) 20: 0-0
Data pierwszej publikacji on-line: 2015-12-23 14:36:31
Statystyki Powrót do listy