Eksperymentalna weryfikacja obliczeń numerycznych procesu wyciskania profili aluminiowych w podwyższonych temperaturach

Experimental verification of numerical simulation of aluminium profiles extrusion at temperatures just below melting point

Jan Piwnik

Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, Białystok, Polska

Grzegorz Skorulski

Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, Białystok, Polska
Streszczenie

W niniejszej pracy pokazano i przedyskutowano kilka aspektów odnośnie dokładności metod teoretycznych i doświadczalnych w odniesieniu do analizy numerycznej skomplikowanego procesu wyciskania profili na gorąco. Podkreślono, że odpowiednie założenia odnośnie modelu lepko – plastycznego mają zasadniczy wpływ na otrzymywane wyniki. Najlepszą drogą weryfikacji wyników numerycznych jest przeprowadzenie badań doświadczalnych na materiałach zastępczych, a jeszcze lepiej na rzeczywistych stopach aluminium. W pracy pokazano zatem wyniki własnych badań modelowych i analizy numerycznej. Zaproponowano także wyposażenie stanowiska badawczego wraz ze schematem analizy rozpatrywanego problemu.

The accuracy of some experimental and theoretical methods with respect to numerical analysis based on finite elements has been discussed in this paper. It has been suggested, that assumption about visco-plasticity model has been determined the results of numerical analysis, where complicated process of hot extrusion takes place. The best way to verify the accuracy of numerical analysis is preparing experimental researches. The substitute material or much better – real material should be used to confirm the precision and usefulness of numerical simulation to obtain pressure distribution in symmetric and non - symmetric extrusion processes. Some results of modelling experiments and numerical analysis has been presented as well. Moreover, the experimental equipment to use with 140T press has been proposed in this paper.

Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2010) 15: 107-112
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-10-23 15:15:43
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy