Analiza wydajności kolektora słonecznego przeznaczonego dla systemu ogrzewania budynku o niskim zapotrzebowaniu na ciepło

The performance of solar panel in integrated heating system dedicated for low-energy residential buildings

mgr inż. Jarosław Florczuk

Katedra Podstaw Budownictwa i Inżynierii Materiałowej Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska

mgr inż. Krzysztof Arendt

Katedra Podstaw Budownictwa i Inżynierii Materiałowej Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska
Streszczenie

Niniejsza praca przedstawia wyniki badań numerycznych kolektora słonecznego, przeznaczonego dla budynków o niskim zapotrzebowaniu na ciepło. W pracy przedstawiono nowatorską koncepcję kolektora słonecznego o obniżonej wydajności, niskich kosztach wykonania oraz wykorzystującego istniejące elementy konstrukcji przekryć budynku. Istotną zaletą kolektora jest brak ingerencji w architekturę zewnętrzną budynku. Za pomocą symulacji numerycznej określono optymalne parametry pracy oraz całkowitą wydajność zaproponowanego rozwiązania. Uzyskane wyniki porównano z wydajnością tradycyjnych rozwiązań kolektorów słonecznych. Wyniki analizy potwierdziły, iż zaproponowane rozwiązanie charakteryzuje się wieloma zaletami w stosunku do tradycyjnych rozwiązań i jest w stanie pokryć zapotrzebowanie na ciepło typowych budynków nisko-energetycznych.

The performance of solar panel in integrated heating system dedicated for low-energy residential buildings is presented. This framework presents the novel concept of solar panel which characterizes with simple design as well as low investment and maintenance costs. According to the simple structure of solar panel, the architectural design of the building remains absolutely unaffected. Both the operating parameters and the total annual heat gain were calculated on the basis of numerical simulations. Obtained results were compared with other types of solar panel. The final output confirmed that presented solar panel has plenty of advantages over the classical structures utilizing solar energy. Moreover, the total annual heat gain obtained in the research was very promising to satisfy the standard of passive house.

Słowa kluczowe
energooszczędność; kolektor słoneczny; wydajność kolektora słonecznego; energia słoneczna; systemy o niskim zapotrzebowaniu na ciepło

 

Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2010) 15: 23-29
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-10-16 11:16:33
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy