Zastosowanie mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej do wyznaczania stałej Henry’ego

Application of solid phase microextraction method for estimation of the Henry’s Law constants

Dariusz Wideł

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Chemii, Kielce, Polska

Jerzy Oszczudłowski

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Chemii, Kielce, Polska

Zygfryd Witkiewicz

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Chemii, Kielce, Polska
Streszczenie

Zastosowano metodę mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej z fazy nadpowierzchniowej do wyznaczania stałych Henry’ego tetrachloroetenu i trichloroetenu w roztworach wodnych. Otrzymane wyniki w postaci stałych Henry’ego porównano z danymi literaturowymi. Zaproponowaną metodę wyznaczania stałej Henry’ego można zastosować do innych lotnych związków organicznych.

Head-space solid phase microextraction method was applied for determination of Henry’s law constants of trichloroethene and tetrachloroethene in water solutions. The values of Henry’s law constants were compared with literature data. This method can be applied for determination of Henry’s law constants of other volatile organic compouds.

Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2010) 15: 75-81
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-10-08 14:59:24
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy