Bezkontaktowe pomiary wibroaktywności korpusów maszyn.

The vibroactivity of housing machine with noncontacts measurements

Piotr Folęga

Politechnika Śląska, Wydział Transportu, Katowice, Polska

Rafał Burdzik

Politechnika Śląska, Wydział Transportu, Katowice, Polska
Streszczenie

Artykuł stanowi kontynuację prac nad kształtowaniem wibroaktywności przekładni zębatej z wykorzystaniem badań stanowiskowych. Eksperyment doświadczalny wykonano z wykorzystaniem wibrometru laserowego przy pomocy, którego zarejestrowano sygnały prędkości drgań. Podczas badań wykonano serię pomiarów przy obciążeniach jednostkowych Q wynoszących: 1 i 2,15MPa. Przedstawione w opracowaniu wyniki potwierdzają istotny wpływ wartości liczby przyporu zazębienia na generowane przez korpus przekładni drgania.

This paper is a continuation of works devoted to the shaping of the vibroactivity of gearboxes using stand tests. The experimental test was made using a laser vibrometer which recorded the signals of vibration velocities. During the tests, a series of measurements was performed at unit loads Q amounting to 1 and 2,15MPa. The results presented in the paper confirm a significant influence of tooth contact ratio on the gearbox housing vibration it generates.

Słowa kluczowe

Pomiar drgań; wibroaktywność; wibrometr laserowy; korpus przekładni

Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2014) 15: 15-20
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-10-08 12:39:52
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy