Estimation of the influence of chosen lubricants on the tribotechnical characteristics of friction pair «steel-steel»

Metodyka oceny wpływu wybranych smarów na charakterystyki tribotechniczne pary trącej „stal-stal”

Roman Kaczyński

Department of Machine Design Principles of Engineering Faculty of the Bialystok Polytechnic University, Białystok, Poland

Sergey G. Chulkin

Department of machine science and machine components of Mechanical Engineering Faculty of the Saint-Petersburg State Polytechnic University, Saint-Petersburg, Russia
Streszczenie

This article is devoted to the development of generalized methods of estimations of lubricants’ influence on the tribotechnical characteristics of friction pair “steel-steel” and its usage for selection of the best lubricating material out of set of materials “Litol-24”produced by different manufacturers.

Artykuł poświęcony jest opracowaniu uogólnionych metod oceny wpływu smarów na tribotechniczne charakterystyki pary trącej „stal – stal” i ich wykorzystanie przy wyborze optymalnego materiału smarnego z zestawu materiałów “Litol-24”wyprodukowanych przez różnych producentów.

Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2010) 15: 5-8
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-10-08 11:24:35
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy