Opracowanie stanowiska do przeprowadzenia testów korozyjnych

The laboratory research stand for the corrosion tests

Bożena Szczucka-Lasota

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, Polska
Streszczenie

W artykule przedstawiono nowo opracowane laboratoryjne stanowisko badawcze przeznaczone do badań korozyjnych, które składa się z pieca grzewczego L/05/12, precyzyjnej wagi laboratoryjnej PS 210/C/2 oraz programatora. Zaprezentowano możliwości badawcze stanowiska oraz wybrane wyniki badań wysokotemperaturowych testów korozyjnych materiałów powłokowych.

The new elaborated laboratory research stand for the corrosion tests was presented. The furnace L/05/12 and the laboratory precision Libra PS 210/C/2 for the basie construction of the stand are used. The research capabilities of the stand and the selected investigation results of experimental high tem­perature corrosion tests of the chosen corrosion resistance coatings were presented.

Słowa kluczowe
korozja wysokotemperaturowa; powłoki ochronne; testy korozyjne; high temperature corrosion; protection coatings; test of corrosion
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2014) 19: 303-308
Data pierwszej publikacji on-line: 2015-01-27 08:13:30
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy