Opłytowanie matryc do produkcji wyrobów silikatowych o zwiększonej odporności na zużycie 

Matrix plates for the production of silicate bricks with increased wear resistance

Wojciech Tarasiuk

Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej, Białystok, Polska
Streszczenie

W pracy przedstawiono nową konstrukcję płyty wchodzącej w skład opłytowania matryc do produkcji wyrobów silikatowych (cegła 3NFD). Konstrukcja opiera się na analizie zużytego opłytowania oraz ba­dań doświadczalnych dotyczących rozkładu nacisków na ścianki boczne zagęszczanych materiałów syp­kich. W miejscach, w których płyty intensywnie się zużywają, zastosowano materiał o wyższej odporno­ści na zużycie ścierne (węglik spiekany B45). Zalety konstrukcji sprawdzono podczas badań eksploata­cyjnych przeprowadzonych w zakładach PPHU „SILIKATY-BIAŁYSTOK" Sp. z o.o.

The paper presents a new design of plate which is a part of matrices for the production of silicate bricks (brick 3NFD). The design is based on an analysis of worn plates and experimental studies on the distri­bution of pressure on the side walls of compacted granular media. In places where the plates used ex­tensively to wear material with higher wear resistance (sintered carbide B45). Advantages of the struc­ture was tested during the experiments performed in factory PPHU "SILIKATY-BIALYSTOK" Sp. z o.o.

Słowa kluczowe
zużycie; matryce; wyroby silikatowe; wear; matrix; silicate brick
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2014) 19: 273-279
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-10-16 11:38:11
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy