Nowoczesne metody pomiarów i oceny skuteczności tłumienia drgań pojazdów samochodowych 

Modern methods of measures and validation of damping efficiency of vehicles vibrations

Rafał Burdzik

Politechnika Śląska, Wydział Transportu, Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych, Katowice, Polska

Łukasz Konieczny

Politechnika Śląska, Wydział Transportu, Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych, Katowice, Polska

Jan Warczek

Politechnika Śląska, Wydział Transportu, Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych, Katowice, Polska
Streszczenie

W artykule przedstawiono nowoczesną metodę pomiarów i oceny skuteczności tłumienia drgań pojazdów. W ramach badań przeprowadzono eksperyment diagnostyczny na stanowisku z harmonicznym wymuszeniem kinematycznym, podczas którego montowano do pojazdu amortyzatory z różnymi ilościami płynu roboczego. Zarejestrowane sygnały przyśpieszeń drgań pozwoliły na wyznaczenie wektorów zidentyfikowanych stanów technicznych amortyzatorów, które umożliwiły przeprowadzenie procesu nauczania sieci neuronowej zastosowanej w celu klasyfikacji i oceny skuteczności tłumienia drgań pojazdów.

 

The paper presents the modern methods of measures and validation of damping efficiency of vehicles vibrations. Due to conducted diagnosis experiment on the stand with the harmonic kinematic inductor the shock absorbers with different liquid values were mounted in the researched car. Acceleration vibration signals were recorded and processed to vector of identifying technical condition of shock absorbers. These vectors were input signals for teaching process of neural network, which was used to classification and validation of damping efficiency of vehicles vibrations.

Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2011) 16: 41-48
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-04-29 14:17:04
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy