Badania elektryzacji okrywy włosowej zwierząt futerkowych metodą kontaktowo-tarciową

Studies on hair cover electrification of fur animals by contact-friction method

Ryszard Cholewa

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Hodowli Małych Ssaków i Surowców Zwierzęcych, Poznań, Polska

Włodzimierz Górczewski

Politechnika Poznańska, Zakład Wysokich Napięć i Materiałów Elektrotechnicznych, Poznań, Polska
Streszczenie

Przedmiotem oceny właściwości elektrostatycznych była okrywa włosowa skór najważniejszych gatunków zwierząt futerkowych. W pomiarach została zastosowana metoda kontaktowo-tarciowa elektryzacji prób. W ramach badań elektrostatycznych właściwości owłosienia skór dodatkowo oceniono zdolność tworzywa do elektryzacji, które stanowiły: skóra, guma, PCV i aluminium. Pomiar natężenia pola elektrostatycznego wykonano miernikiem natężenia pola elektrostatycznego RMEL-F1 zgodnie z instrukcją obsługi miernika. Wyniki badań wykazały, że czynnikiem jednoczącym właściwości okrywy włosowej był rodzaj ładunku, natomiast różnicującym były wielkość natężenia i gęstość ładunków elektrostatycznych, które zmieniały się zależnie od typu okrywy włosowej, charakterystycznej dla zwierząt danego gatunku.

 

The object of the assessment of electrostatic properties was the hair cover of pelts of major species of fur animals. Measurements of sample electrification were carried out with the assistance of a contact-frictional method. Additionally, within the framework of electrostatic studies of pelt hair properties, electrification capacity of the following materials was also assessed: leather, rubber, PCV and aluminium. Measurements of the intensity of the electrostatic field were taken using an RMEL-F1 electrostatic field meter in accordance with the meter instruction manual. The results of the performed investigations showed that the factor which unified the hair cover properties was the kind of charge, whereas the level of the charge intensity and density of electrostatic charges differentiated these properties which changed depending on the type of the hair cover characteristic for animals of a given species.

Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2011) 16: 17-20
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-04-29 13:51:02
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy