Zastosowanie bezkontaktowego pomiaru długości do oceny wpływu zmian ciśnienia w ogumieniu na promień dynamiczny koła

The application of contactless measurement of length to evaluation of changes pressure in tires influence on dynamic radius of wheel

Jan Warczek

Politechnika Śląska, Wydział Transportu, Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych, Katowice, Polska

Rafał Burdzik

Politechnika Śląska, Wydział Transportu, Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych, Katowice, Polska
Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem była analiza wpływu zmian wartości ciśnienia w oponie koła samochodu osobowego na jego promień dynamiczny. Pomiary ugięć dynamicznych opony przeprowadzono w warunkach eksploatacyjnych przy wykorzystaniu bezkontaktowego przetwornika szybkozmiennych przemieszczeń. Badania przeprowadzono na testowym odcinku drogi asfaltowej. Przedstawione wyniki potwierdzają przydatność opisanej procedury badawczej oraz umożliwiają ocenę podatności opony w aspekcie zmian parametrów eksploatacyjnych i obciążeń dynamicznych.

 

The article presents the results of research which aimed to analyze the impact of  tire's wheel pressure changes of car for the dynamic radius. Dynamic tire deflection measurements were carried out under operating conditions by using contactless sensor fast-changing displacements. The researches was conducted on the test section of asphalt road. The presented results confirm the usefulness of the described research procedure. This allows assessment of the vulnerability of the tire if were change operating parameters and dynamics loads.

Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2011) 16: 143-149
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-04-29 10:38:29
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy