Wykorzystanie systemu EGNOS w monitoringu statków powietrznych w aspekcie uruchomienia serwisu Safety-Of-Life

The application of EGNOS system in aircrafts monitoring referred to Safety-of-Life service activation

Grzegorz Grunwald

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski W Olsztynie, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji, Olsztyn, Polska

Adam Ciećko

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski W Olsztynie, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji, Olsztyn, Polska

Stanisław Oszczak

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski W Olsztynie, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji, Olsztyn, Polska

Rafał Kaźmierczak

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski W Olsztynie, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji, Olsztyn, Polska

Marek Grzegorzewski

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Wydział Lotnictwa, Dęblin, Polska

Janusz Ćwiklak

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Wydział Lotnictwa, Dęblin, Polska
Streszczenie

Artykuł zawiera krótką charakterystykę satelitarnego systemu EGNOS oraz jednego z jego serwisów – Safety-of-Life. Ponadto przedstawiono wyniki badań dokładności systemu EGNOS w oparciu o loty testowe, które odbyły się w Dęblinie i Chełmie w 2010 roku. Do badań wykorzystano satelitarne odbiorniki nawigacyjne Thales MobileMapper oraz geodezyjne Topcon HiperPro i Javad Alpha. 

 

The paper contains short characteristic of satellite system – EGNOS and one of its services – Safety-of-Life. Additionally, are presented the results of EGNOS accuracy research based on experimental flights, which were performed in Dęblin and Chełm in 2010. Satellite navigation receivers – Thales MobileMapper,  and geodetic receivers Topcon HiperPro and Javad Alpha were used for experiments.

Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2011) 16: 133-142
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-04-29 10:30:27
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy