Badania dokładnościowe systemu monitorowania ruchu statków powietrznych – analizy wstępne 

Accuracy tests of monitoring system for aircrafts – preliminary results

Adam Ciećko

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji, Olsztyn, Polska

Grzegorz Grunwald

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji, Olsztyn, Polska

Stanisław Oszczak

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji, Olsztyn, Polska

Marek Grzegorzewski

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Wydział Lotnictwa, Dęblin, Polska

Janusz Ćwiklak

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Wydział Lotnictwa, Dęblin, Polska
Streszczenie

W artykule zaprezentowano wstępne wyniki badań dotyczące dokładności oraz ciągłości powstającego w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie systemu monitorowania ruchu statków powietrznych i pojazdów użytkowanych przez służby porządku publicznego z wykorzystaniem GNSS. Prezentowane dane pochodzą z lotów testowych przeprowadzonych w roku 2010 na lotniskach w Dęblinie oraz Chełmie. Uzyskane rezultaty są dość optymistyczne, jednocześnie ujawniając drobne wady i niedociągnięcia, które powinny zostać wyeliminowane w trakcie dalszych prac związanych z budową systemu.

 

The article presents preliminary results of the research concerning determination of accuracy and continuity of the monitoring system for aircrafts and vehicles of public order services with the use of GNSS. System is currently under development at Air Force Academy in Deblin, Poland. Presented results are coming from the tests which were carried out in 2010 in Deblin and Chelm. Obtained conclusions are quite optimistic, however there are still some disadvantages which should be eliminated and cleared up during further work on the system.

Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2011) 16: 37-43
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-04-30 12:32:05
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy