Estimation of the materials reliability on Al-17wt.%Si with Cu, Ni and Mg alloy used in the automotive industry

Ocena niezawodności materiałowej siluminu AlSi17 z dodatkiem Cu, Ni i Mg stosowanego w przemyśle motoryzacyjnym

Jarosław Piątkowski

Silesian University of Technology, Department of Materials Technology, Katowice, Poland
Streszczenie

The results of evaluation of the reliability of hypereutectic Al-17wt.% Si with 3wt.%Cu, 1wt.% Ni and 1wt.% Mg alloy under the effect of tensile-compressive stresses were presented. AlSi alloy’s used in the automotive industry in parts of pistons and cylinder heads in internal combustion engines parts. Studies were carried out on a normal-running fatigue testing machine, which was the mechanically driven resonant pulsator. The obtained results formed basis for Weibull statistical analysis, the end result of which is estimating the reliability of material (the probability survival) and establishing the motor vehicle warranty period.  

 

W artykule przedstawiono wyniki oceny niezawodności materiałowej siluminu nadeutektycznego AlSi17 z dodatkiem 3% Cu, 1% Ni oraz 1% Mg na podstawie wyników badań na rozciąganie i ściskanie. Stopy Al-Si stosowane są m.in. w przemyśle motoryzacyjnym na elementy tłoków i głowic. Badania przeprowadzono na normalnobieżnej maszynie wytrzymałościowej o napędzie mechanicznym z rezonansowym pulsatorem. Uzyskane wyniki stanowią podstawę do oceny niezawodności przy pomocy statystycznej analizy Weibulla, jako końcowego wyniku estymacji trwałości materiałowej (prawdopodobieństwa przetrwania) i oszacowania czasu trwania okresu gwarancji pojazdu mechanicznego.

Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2011) 16: 7-16
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-04-30 11:58:12
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy