Adsorpcja prometryny na adsorbencie haloizytowym

Prometryn adsorption by halloysite sorbent

Marta Raczyńska-Żak

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Chemii, Kielce, Polska

Danuta Grabka

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Chemii, Laboratorium Badań Strukturalnych, Kielce, Polska

Piotr M. Słomkiewicz

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Chemii, Laboratorium Badań Strukturalnych, Kielce, Polska
Streszczenie

W artykule opisano przebieg adsorpcji prometryny na haloizycie. Badania przeprowadzono w układzie stacjonarnym i przepływowym. Określono najlepszy sposób modyfikacji kwasowo – zasadowej tego sorbentu. Wyznaczono wielkość masy sorbentu optymalnej dla adsorpcji haloizytu o określonym stężeniu oraz czas kontaktu haloizytu z prometryną. Parametry adsorpcji wyznaczono za pomocą izotermy Freundlicha.

 

The effect of the Prometryn sorption on the halloysite is described. The studies were carried both in the stationary and flow systems. The optimal way of acid –base modification of this sorbent, its optimal dose and time of contact between halloysite and Prometryn were presented. The isothermal model was proposed. The adsorption data by Freundlich isoterm were determined.

Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2011) 16: 29-36
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-05-01 13:43:14
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy