Acrylic pressure-sensitive adhesives modified with silver nanoparticles

Poliakrylanowe kleje samoprzylepne modyfikowane nanocząstkami srebra

Zbigniew Czech

West Pomeranian University of Technology, Institute of Chemical Organic Technology, Szczecin, Poland

Robert Pełech

West Pomeranian University of Technology, Institute of Chemical Organic Technology, Szczecin, Poland

Agnieszka Kowalczyk

West Pomeranian University of Technology, Institute of Chemical Organic Technology, Szczecin, Poland

Lu Shao

School of Chemical Engineering and Technology, State Key Laboratory of Urban Water Resource and Environment (SKLUWRE), Harbin Institute of Technology, China

Yong-Ping Bai

School of Chemical Engineering and Technology, State Key Laboratory of Urban Water Resource and Environment (SKLUWRE), Harbin Institute of Technology, China
Streszczenie

Acrylic pressure-sensitive adhesives (PSA) are generally considered as non electrical conductive materials. The electrical conductivity is also incorporated into acrylic polymer after adding of electrical conductive additives like silver nanoparticles. After addition of electrical conductive silver nanofiller, the main and typical properties of pressure-sensitive adhesives such as tack, adhesion and cohesion are deteriorated. This study is the first trial which reveals that the acrylic self-adhesive basis must be synthesised with ameliorated initial performances like high tack and excellent adhesion. Currently, the electrical conductive solvent-borne acrylic PSA containing silver nanoparticles are not commercially available on the market. They are promising materials which can be applied for the manufacturing of diverse technical or medical high performance self-adhesive products, such as broadest line of special electrically conductive sensitive tapes.

 

Poliakrylanowe kleje samoprzylepne są generalnie uważane za materiały nie przewodzące prądu elektrycznego. Przewodnictwo elektryczne można osiagnąć poprzez dodatek do kleju samoprzylepnego przewodzących prąd elektryczny nanocząstek srebra. Po dodaniu napełniacza nieorganicznego przewodzącego prąd elektryczny typowe właściwości klejów samoprzylepnych, takie jak tack (lepność) oraz adhezja ulegają pogorszeniu. Niniejsza praca przedstawia konieczność stosowania jako matrycy polimerowej modyfikowanych klejów samoprzylepnych o dużej lepności oraz dużej adhezji przed dodatkiem przewodzącego prąd elektryczny napełniacza. Obecnie w sprzedaży nie spotyka się komercyjnych klejów samoprzylepnych przewodzących prąd elektryczny. Otrzymane w wyniku badań poliakrylanowe kleje samoprzylepne przewodzące prąd elektryczny mogą być stosowane do wytwarzania wysokowartościowych materiałów samoprzylepnych, zarówno natury technicznej jak i do zastosowań medycznych.

Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2011) 16: 7-13
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-05-01 11:09:57
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy