Struktura wiekowa samochodów osobowych poruszających się po drogach wybranego obszaru województwa śląskiego

Age structure of passenger cars travelling on the roads of the selected area of the silesia region

Michał Miros

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Polska

Article’s statistics - polish version

Total views185
Total downloads50
Maximum number of downloads20 (08-2020)
Minimum number of downloads15 (09-2020)
Average monthly number of downloads16,7

Article’s statistics - english version

Total downloads18
Maximum number of downloads11 (10-2020)
Minimum number of downloads7 (09-2020)
Average monthly number of downloads9