Udarność spawanych podpór podestu ruchomego ze stali S690 QL

Impact strength of welded platform supports made of S690 QL steel

Bożena Szczucka-Lasota

Politechnika Śląska, Polska

Tomasz Węgrzyn

Politechnika Śląska, Polska

Jerzy Kalwas

Centralny Ośrodek Badawczy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD, Polska

Adam Jurek

Novar Sp. z o.o. , Gliwice, Polska

Krzysztof I. Wilczyński

Politechnika Warszawska, Polska

Article’s statistics - polish version

Total views189
Total downloads48
Maximum number of downloads18 (08-2020)
Minimum number of downloads13 (09-2020)
Average monthly number of downloads16

Article’s statistics - english version

Total downloads126
Maximum number of downloads116 (09-2020)
Minimum number of downloads10 (10-2020)
Average monthly number of downloads63