Urządzenie do lokalizacji sensorów pomiarowych w sondach temperatury wykorzystywane do precyzyjnego wyznaczania SND w konserwie

A device for locating measuring sensors in temperature probes used for precise determination of SHZ in cans 

Maciej Szczepka

Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID sp. z o.o., Poznań, Polska

Alicja Stasiak

Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID sp. z o.o., Poznań, Polska

Łukasz Czyżewski

Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID sp. z o.o., Poznań, Polska
Abstract

Artykuł opisuje przyrząd pomiarowy służący do precyzyjnego lokalizowania czujników temperatury w obudowach sond temperatury. Opis dotyczy budowy urządzenia oraz metody pomiarowej.

The article describes a measuring instrument used for precise location of temperature sensors in tem- perature probe casings. The description concerns the construction of the device and the measurement method. 

Key words
strefa najmniejszego dogrzania; sonda temperatury; wielokanałowa sonda temperatury; czujnik temperatury the slowest heating zone; temperature probe; multi-channel temperature probe; temperature sensor
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2019) 24: 193-200
First published on-line: 2019-10-30 10:49:56
Full text PL (.PDF) Full text ENG (.PDF) Statistics Back to list