Zastosowanie techniki wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) do jednoczesnego oznaczania cukrów, kwasów organicznych i alkoholu etylowego w płynach fermetacyjnych

The use of high performance liquid chromatography (HPLC) for simultaneous determination of carbohydrates ethyl alcohol and organic acids in fermentation fluids

Agnieszka Drożdżyńska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Poznań, Polska

Katarzyna Czaczyk

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Poznań, Polska

Katarzyna Banaś

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Poznań, Polska
Abstract

Wykorzystano metodę wysokosprawnej chromatografii cieczowej dla jednoczesnego jakościowego i ilościowego oznaczania kwasów karboksylowych (octowy, mlekowy, mrówkowy, bursztynowy, cytrynowy, winowy, jabłkowy), cukrów (sacharoza, glukoza, fruktoza) oraz alkoholu etylowego w płynach fermentacyjnych. Analizę wykonano na kolumnie Aminex HPX-87H (BioRad), w temperaturze 30°C, przy przepływie eluentu (5mM H2SO4) 0,6ml/min. Detekcji oznaczanych substancji dokonano przy użyciu dwóch detektorów pracujących w układzie szeregowym: detektora refraktometrycznego i detektora z matrycą diodową. Wyznaczono granice wykrywalności, granice oznaczalności oraz zakres liniowy oznaczanych substancji, jak również poprawność i powtarzalność proponowanej metody. Przedstawiono także potencjalne możliwości wykorzystania tej metody w praktyce przemysłowej.

In the work the HPLC technique was used for simultaneous qualification and quantification of carboxylic acids (acetic, lactic, fumaric, succinic, citric, tartaric, malic acids), carbohydrates (sucrose, glucose, fructose) and ethyl alcohol in fermentation fluids. The experimental conditions were as follows: Aminex HPX-87H (BioRad) column; mobile phase consisting of 5mM H2SO4 at the flow rate 0,6ml/min; temperature 30°C; two detectors (refractive index detector and diode array detector) connected in series. Limit of detection, limit of quantification, linearity, accuracy and precision were determined. Industrial applications of this technique were performed.

Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2008) 13: 92-100
First published on-line: 2019-04-29 18:27:14
Full text (.PDF) Statistics Back to list