Wpływ procesów mikro i ultrafiltracji na profil związków lotnych oraz cechy sensoryczne mleka krowiego

Effect of micro and ultrafiltration of cow milk on volatile composition and sensory profile

Małgorzata A. Majcher

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Poznań, Polska

Dorota Cais-Sokolińska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Poznań, Polska

Article’s statistics - polish version

Total views332
Total downloads143
Maximum number of downloads14 (11-2019)
Minimum number of downloads1 (05-2019)
Average monthly number of downloads6,8