Wielokanałowy rejestrator temperatury

The multichannel temperature recorder

Piotr Baranowski

Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD sp. z o.o., Poznań, Polska

Ireneusz Mizgalski

Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD sp. z o.o., Poznań, Polska

Stefan Poliszko

Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD sp. z o.o., Poznań, Polska

Maciej Szczepka

Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD sp. z o.o., Poznań, Polska
Abstract

Wielokanałowy rejestrator temperatury, który powstał w Centralnym Ośrodku Badawczo Rozwojowym Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD jest urządzeniem o dużych możliwościach konfiguracji, przeznaczonym do pomiarów temperatury w wielu punktach jednocześnie. Można do niego podłączyć wiele czujników tego samego lub różnego typu i rejestrować wyniki pomiarów w pamięci wewnętrznej urządzenia lub z wykorzystaniem komputera. Modułowa budowa pozwala na dowolną, zależną od użytkownika konfigurację urządzenia. Wbudowany port RS-232 (lub opcjonalnie USB) pozwala na przesył zarówno bieżących wyników pomiarów, jak i wyników zapamiętanych w pamięci urządzenia, zaś wbudowany akumulator pozwala na wielogodzinne pomiary w terenie lub miejscach, gdzie doprowadzenie zasilania sieciowego jest niewygodne lub niemożliwe.

The Multichannel Temperature Recorder made in COBRABiD is very configurable device designed to multipoint temperature measurement. One can connect a lot of sensors of the same or different type and record the results of the measurement in internal memory or by using a Computer. The device constructed of modules allows the configuration to meet the user’s request. Built-in RS-232 (or optionally USB) port allows sending out current results or results from internal memory of the device and built-in battery allows to execute multihour measurements in places where the power is unavailable.

Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2008) 13: 50-53
First published on-line: 2019-04-27 12:26:46
Full text (.PDF) Statistics Back to list