Reometria oscylacyjna. Przykłady zastosowań w badaniach żywności

The examples of oscillatory rheometry application in examining food materials

Piotr Baranowski

Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD sp. z o.o., Poznań, Polska

Danuta Klimek-Poliszko

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Fizyki, Poznań, Polska

Ireneusz Mizgalski

Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD sp. z o.o., Poznań, Polska

Stefan Poliszko

Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD sp. z o.o., Poznań, Polska

Maciej Szczepka

Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD sp. z o.o., Poznań, Polska
Abstract

W pracy przedstawiono przykłady możliwych zastosowań metody reometrii oscylacyjnej w analizie Teologicznych właściwości wybranych komercyjnych produktów żywnościowych. W zależności od asortymentu materiału badawczego oznaczano czasowe lub temperaturowe przebiegi parametrów wyznaczanych omawianą metodą, w tym części rzeczywistej dynamicznego modułu sztywności (Gl), tangensa kąta strat (tgD) oraz współczynnika lepkości dynamicznej (n). Uzyskane wyniki badań wybranych produktów pokazują szeroką skalę możliwości reometrii oscylacyjnej i skłaniają do opracowania powszechnie dostępnego, profesjonalnego reometru oscylacyjnego przeznaczonego do badań żywności.

In the paper, there were presented some possible applications of oscillatory rheometry method to analyse rheological properties of some commercial foods. Depending on the food materials that were tested such parameters as real dynamic shear modulus (Gl), loss tangent (tgD) and dynamic viscosity coefficient (n) were determined as a function of time or temperature. The obtained results of the research on chosen food materials present a wide range of oscillatory rheometry possible applications and make a suggestion to construct a commonly available and professional oscillatory rheometer intended to test foods

Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2008) 13: 37-42
First published on-line: 2019-04-27 11:58:28
Full text (.PDF) Statistics Back to list